Vysťahovanie do Uruguaja si treba poriadne premyslieť

Vysťahovanie Uruguaj

Vysťahovanie sa do geograficky tak vzdialenej krajiny, akou je Uruguaj, treba skutočne zvážiť z niekoľkých uhlov. Ak sa začínate pohrávať s myšlienkou vysťahovania, je potrebné na to seba aj rodinu pripraviť. Za tie najdôležitejšie aspekty, ktoré je potrebné zvážiť, považujeme tieto:

Kultúra a jazyk

Uruguaj je nám aj napriek vzdialenosti kultúrne blízka. Obyvateľstvo je z 88 % európskeho pôvodu, 8% pripadá mesticom a 4% černochom. Cítiť silný hlavne španielsky kultúrny vplyv, čo vyplýva aj zo samotnej histórie tejto krajiny, keďže za prvými pokusmi kolonizácie Uruguaja boli Španieli, neskôr Portugalci. Aj preto je úradným jazykom španielčina, no v blízkosti hraníc s Brazíliou sa používa tiež portugalčina a zmes týchto dvoch jazykov, tzv. brazileiro. Náboženstvo je prevažne rímskokatolícke, pomenej protestantské či židovské. Významne veľká časť (30%) je bez vyznania.

Vysťahovanie Uruguaj

Istotne si spomeniete na nejaký zážitok z dovolenky, pri ktorom ste boli prekvapený z reakcie alebo z konania domácich. Nemožno zabudnúť na grécky pohodový štýl života, na španielske „Hola“, ktorým si domáci mávajú už na diaľku, pamätám na nórsku disciplínu a aj na seychellskú bezprostrednosť. Každá krajina je turistami akosi vnímaná a o každej sa čosi pošuškáva. Aj na Uruguaj pripadá mnoho prívlastkov. Okrem toho najlichotivejšieho- Švajčiarsko Južnej Ameriky, sa o ňom povráva aj to, že je pokojnou zemou, optimálny na život, sebestačná krajina, v ktorej cítiť zmes európskych kultúr. Každopádne Uruguaj nie je Slovensko s tradíciami aké sú nám úplne známe. Aj v Uruguaji slávia Vianoce, to áno. Dokonca niektoré sviatky sú úplne identické.

1.1. Nový rok, 1.5. Sviatok práce a pod., ale tak, ako každá krajina, aj Uruguaj má svoje špecifické dni, ktoré sú pre nich z historického alebo kultúrneho hľadiska veľmi významné. Deň detí pripadá na 6.1, 14.-15.2. karneval, 25.8. vyhlásenie nezávislosti alebo 8.12. Deň pláží, čím sa oficiálne zahajuje turistická sezóna.
Áno, Uruguaj je krajinou, ktorá má svoj vlastný temperament, svoje kultúrne špecifiká a zvučný španielsky jazyk. A ak sa rozhodnete vycestovať, vedzte, že prvé dni budete cudzincom v tejto čarokrásnej krajine nech už sa všemožne budete presviedčať, že ste tam doma.

Vysťahovanie a financie

Vysťahovanie sa do Uruguaja alebo do akejkoľvek inej cudzej krajiny bez istej finančnej rezervy situáciu robí o čosi ťažšou. V prípade, že znalosť jazyka je minimálna alebo žiadna, nemožno rátať ani s rýchlou pracovnou príležitosťou. Ovládať anglický jazyk v Uruguaji nie je až tak nevyhnutné, vyžaduje sa tu španielčina.

Vysťahovanie do  Uruguaja - financie

Je potrebné mať rezervu na bývanie, na vedenie domácnosti, pre prípad nečakaných udalostí, ktoré si vyžadujú isté výdaje. Ak plánujete vysťahovanie zo svojej domovskej krajiny aj s deťmi, je potrebné myslieť aj na výdaje týkajúce sa školskej dochádzky. V Uruguaji je mnoho medzinárodných škôl, na ktoré treba mať mesačne vyčlenené od cca 200 do 600 eur. Minimálne. Samozrejme, štátne školy sú ,rovnako ako u nás, zadarmo. Každopádne denné výdaje, náklady na bývanie a domácnosť a zdravotná starostlivosť sú určite základné atribúty, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť. Optimálne je, aby na tieto potreby bola vyčlenená istá finančná rezerva.

Presvedčenie

Vedieť si vyargumentovať prečo a vedieť odôvodniť prečo. Zrejme v týchto základných bodoch by sme mali mať jasno. Ak sa bavíme o tom, čo je možné od tak zásadnej zmeny očakávať, musíme uznať, že vieme veľmi málo. Tieto otázky nám pomáha zodpovedať jedine čas a dni plynúce v novej krajine. Je možné predvídať, ale nie je možné byť na všetko stopercentne pripravený. Aj preto je dôležité, aby sme o tak zásadnom rozhodnutí nerozhodovali sami, ale ak cestujeme s rodinou, prebrať otvorene všetky možnosti s nimi. Deti nevynímajúc. Tieto rodiace sa veľké osobnosti sa zmenám síce prispôsobujú spravidla rýchlejšie ako dospelí, ale tiež tu zanechávajú svoju komunitu priateľov a spoločnosť, do ktorej sa už ako tak začlenili. Presvedčenie o vysťahovaní do Uruguaja by malo preto byť naozaj skalopevné.

Ak je vízia jasná, presvedčenie nespochybniteľné, nádej a viera silná, tak potom už naozaj nič nebráni slovám Paula Coelho:
„Keď niečo naozaj chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to mohol uskutočniť.“
A možno práve v Uruguaji.

Autor: Lenka Gaálová

Comments are closed.